NEWSLETTER


RYOR na Facebooku

Kontaktné údaje RYOR

Sídlo firmy a identifikačné údaje RYOR Bratislava s.r.o. 

 • Obchodné meno:
  RYOR Bratislava s.r.o.
 • Štatutárny zástupca:
  JUDr. Peter Pilarčík - konateľ
 • Sídlo:
  Jilemnického 1, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
 • IČO:
  35 796 073
 • DIČ:
  2020214108
 • IČ DPH:
  SK2020214108
 • Bankové spojenie:
  Československá obchodná banka a.s.
 • Číslo účtu IBAN:
  SK34 7500 0000 0006 8323 1253; BIC: CEKOSKBX
 • Registrácia:
  Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22489/B
 • Orgán dozoru:
  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
 • Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
  tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170
Telefón/fax:
+421 33 640 18 30
Mobil:
+421 903 929 597
E-mail:

Kancelária centrály a logistiky 

 • Bc. Anna Pilarčíková – manažér
 • RYOR Bratislava s.r.o.
 • Jilemnického 1
 • 902 01 Pezinok
Telefón/fax:
+421 33 640 18 30
Mobil:
+421 905 878 829
E-mail:

Oddelenie obchodu a služieb 

 • Ing. Barbora Krajčírová – manažér
 • RYOR Bratislava s.r.o.
 • Heydukova 14
 • 811 01 Bratislava
Telefón/fax:
+421 2 529 65 072
Mobil:
+421 905 940 523
E-mail:

Obchodný zástupca – západoslovenský a stredoslovenský kraj 

 • Ing. Ľuboš Halgaš
 • RYOR Bratislava s.r.o.
 • Jilemnického 1
 • 902 01 Pezinok
Telefón/fax:
+421 2 529 65 072
Mobil:
+421 905 747 435
E-mail:

Distribútor pre východoslovenský kraj 

 • Čutka spol. s r.o.
 • Prev. Duchnovičovo nám. 1
 • 080 01 Prešov
Telefón/fax:
+421 51 7718 284
Mobil:
0905 264 016

Zásielková služba 

 • RYOR Bratislava s.r.o.
 • Jilemnického 1
 • 902 01 Pezinok
E-mail:
Web:
www.ryor.sk
Telefón:
+421 2 529 65 072

Marketing 

Telefón:
+420 317 071 528
E-mail:


Prosíme o preferovanie e-mailovej komunikácie, najmä čo sa týka rôznych ponúk, ozveme sa vám.

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas. Více informací