Výzkum a vývoj

společnosti Ryor

Společnost Ryor a. s. se zabývá vývojem vlastních receptur od roku 1991. Laboratoře Ryor patří k tradičním dodavatelům výrobních formulací na kosmetický trh.
Veškerá současná výzkumná a vývojová činnost je zúročením mnohaletých hlubokých znalostí a zkušeností v oblasti kosmetické produkce.

Laboratoře Ryor ve své práci řeší mnoho vývojových a výzkumných projektů a pro své výrobky navrhují širokou škálu nových kosmetických surovin, účinných látek a inovativních výrobních procesů.

Při návrzích nových výrobků jsou představovány nejmodernější systémy a laboratoře Ryor spolupracují s mnoha externími organizacemi, laboratořemi, zkušebnami, lékaři a univerzitami. Nejtěsnějším spolupracovníkem je VŠCHT.
Pracovníci laboratoří Ryor konzultují své vývojové a výzkumné postupy s technickými a laboratorními odděleními dodavatelů surovin.

Hlavním úkolem výzkumu a vývoje je neustálá podpora statutu vysoce kvalitních a účinných kosmetických přípravků. Z tohoto důvodu je věnována značná část investic společnosti Ryor a. s. do výzkumu a vývoje nových kosmetických produktů.

Značné úsilí při vývoji a výzkumu přípravků značky Ryor je věnováno neustále se zvyšujícím nárokům spotřebitelů a obrovské konkurenci na kosmetickém trhu. Cílem společnosti Ryor je nabídnout optimální kosmetické ošetření, spojené se splněním uživatelských požadavků.

K zásadním projektům poslední doby patří zkomponování výrobkové řady na vlasy, kde testování i následné spotřebitelské reakce dokazují významný pokrok v aktivaci růstu vlasů.

Výrazným počinem výzkumu a vývoje společnosti Ryor je i výrobková konopná řada s unikátní látkou CBD, jejíž účinky jsou zcela ojedinělé a ukázaly i v některých dalších zemích progresivní cestu při ošetřování pokožky tolik diskutovaným konopím.

V rámci rozšiřování produktového portfolia, určeného ke zvyšování konkurenceschopnosti, byla vyvinuta pro produkci Ryor zcela odlišná řada pánských kosmetických přípravků.

V posledních letech se vývojové a výzkumné práce zaměřily nejen na inovátorství v kosmetické oblasti, ale bylo také nutno reagovat na neustále se měnící legislativní nároky na výrobu kosmetických přípravků. Časově náročné období a značné pracovní úsilí věnoval laboratorní tým Ryor činnostem výzkumu a vývoje, souvisejícím s aplikací nových konzervačních látek a konzervačních systémů do receptur produktů Ryor.

Výzkum je zaměřen nejen na vývoj kosmetických přípravků, ale pružně reagujeme rovněž na připomínky a podněty našich zákaznic a pracujeme na vhodných aplikačních řešeních produktů značky Ryor.

Společnost Ryor, díky perfektní integraci výzkumu a vývoje při práci svých laboratoří, pokládá často základy pro průkopnická řešení kosmetických formulací a používání výrobních technologií.