Obchodné podmienky

Spoločnosti Ryor

Spôsob objednania

 • Prostredníctvom elektronického obchodu: www.ryor.sk
 • Poštou na adrese: Ryor Bratislava s.r.o., Jilemnického 988/1, 902 01 Pezinok
 • E-mailom: objednavky@ryor.sk

Do elektronickej objednávky je nutné vyplniť formulárom predpísané údaje.

Do objednávky zaslanej e-mailom alebo poštou je nutné uviesť nasledujúce údaje:

 • meno, priezvisko
 • bydlisko kupujúceho
 • telefón, e-mail
 • objednávacie číslo, názov výrobku podľa cenníka, požadované množstvo
 • podaciu adresu

Registrácia podnikajúcich osôb

Kozmetička, veľkoobchodník (predajne, atd.)

 • meno, priezvisko kontaktnej osoby
 • IČO
 • DIČ, ak je zaregistrovaný ako platca DPH
 • fakturačná adresa
 • objednávacie číslo, názov výrobku podľa cenníka, požadované množstvo
 • dodaciu adresu
 • telefón

Cena dodávky sa riadi platným cenníkom v dobe prijatia objednávky.

Objednávka zaslaná prostredníctvom e-shopu bude potvrdená e-mailom. Objednávka zaslaná iným spôsobom bude potvrdená e-mailom alebo telefonicky.

E-shop je určený len pre Slovenskú republiku.

Poštovné a balné

 • Nie je účtované balné, len poštovné.
 • Pri objednávke tovaru v celkovej hodnote nad 55 € nie je .poštovné účtované
 • Pri objednávke tovaru v celkovej hodnote do 55 € je účtované poštovné 5 €.

Dodacia lehota

Objednané kozmetické prípravky budú odoslané do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

V prípade, že niektorý produkt nie je na sklade, bude objednávateľ kontaktovaný a bude dohodnutý ďalší postup.

Spôsob dodania

Tovar dodávame prostredníctvom celoštátnej zásielkovej expresnej služby GLS Slovakia s.r.o. (General Logistics Systems). Doručenie je spravidla do 24 hodín od odovzdania tovaru dopravcovi.

Pokiaľ si kupujúci zásielku neprevezme, zásielka bude odoslaná späť predávajúcemu. Pokiaľ bude chcieť kupujúci poslať tovar znovu, budú mu priúčtované náklady spojené s ďalším odoslaním.

Osobný odber

Osobný odber je možný po telefonickom dohovore na adrese:

Ryor Bratislava s.r.o. Značková predajňa Ryor
Heydukova 14
811 08 Bratislava

Tel.: +421 2 529 65 072
E-mail: objednavky@ryor.sk
Po-Pia 10.00 do 18.00 hod.

Spôsob platby

 • Dobierkou pri prevzatí tovaru v hotovosti.
 • Pri osobnom odbere v hotovosti.

Zľavy

Kozmetička

 • Pri objednávke tovaru v hodnote nad 180 € (bez DPH) bude poskytnutá zľava vo výške 10 %
 • Už na zľavnený tovar sa nevzťahujú ďalšie zľavy.

Veľkoobchodník (predajne, atd.)

Zľavy podľa platných obchodných podmienok. Na už zľavnený tovar sa nevzťahujú ďalšie zľavy.

Zľavy neposkytujeme pri objednaní

Na kozmetické prístroje, oblečenie a pomôcky do kozmetických salónov.

Ceny

Ceny uvedené na stránkach e-shopu sú v eurách a sú platné v momente objednania a sú uvedené vrátane DPH. V cenách nie je zahrnuté poštovné.

Ceny v e-shope môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia.

Súčasťou dodávky je riadny daňový doklad.

Záručná doba

Záručná doba je stanovená v súlade s Obchodným zákonníkom na 24 mesiacov do dátumu výroby tovaru.

Pri kozmetických prípravkoch je vždy uvedená slovami: „Spotrebujte najlepšie do:“

Pri kozmetických prípravkoch, kde je minimálna doba spotreby dlhšia ako 30 mesiacov, nemusí byť uvedený dátum.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobku, nesprávnou manipuláciou a nesprávnym skladovaním.

Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu a úplnosť dodávky.

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na annapilarcikova@ryor.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho vyvážať tovar, označený ochranným vzorom Ryor mimo územia Slovenska.

Pri porušení tejto podmienky si predávajúci, voči kupujúcemu uplatní nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20000 € z každej takejto vyvezenej dodávky tovaru do zahraničia.

Potrebujete poradiť?
Chcete sa nás na niečo opýtať?

Spokojný zákazník je našou najlepšou vizitkou a práve preto budeme radi za vašu spätnú väzbu. Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Napíšte nám, my sa vám ozveme