Kontaktný formulár

Popíšte v skratke, čoho sa vaša otázka týka

Vyplňte prosím aj nasledujúce údaje

Na e-mail vám pošleme odpoveď
Vek je pre našu lepšiu predstavu pri odporúčaní správnej starostlivosti
Na zadaný e-mail vám zašleme zoznam predajní vo vašom regióne

E-mailová adresa nebude zverejnená a nebude použitá pre ďalšie účely. Odoslaním formulára dáva účastník v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení, a od 25.5.2018 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR ochrana osobných údajov), súhlas so spracovaním osobných údajov na formulári pre konkrétnu odpoveď na otázku. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník má právo svoj súhlas odvolať a to prostredníctvom e-mailu na adresu ryor@ryor.cz a ďalej v súlade s príslušným ustanovením zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení, to zn. najmä právo prístupu k údajom, ktoré sa jej týkajú a právo ich opraviť. Účastník súčasne prehlasuje, že pre prípad uverejnenia inej e-mailovej adresy ako vlastní, disponuje súhlasom dotyčnej osoby. Prečítajte si, ako nakladáme s osobnými údajmi.