Akcie, poradne a zľavy

Kde sa môžeme stretnúť

Sledujte poradenské a zľavové akcie, ktoré usporadúvame pravidelne po celej republike.