Kontaktné informácie

Jednotlivé oddelenia firmy

Sídlo firmy a identifikačné údaje RYOR Bratislava s.r.o.

RYOR Bratislava s.r.o.
Jilemnického 988/1
902 01 Pezinok, Slovenská republika

IČO: 35796073, DIČ: 2020214108, IČ DPH: SK2020214108
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.,
Číslo účtu IBAN: SK34 7500 0000 0006 8323 1253; BIC: CEKOSKBX

Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22489/B

JUDr. Peter Pilarčík

konateľ
Telefon/Fax: +421 33 640 18 30
Mobil: +421 903 929 597

Kancelária centrálylogistiky

Ryor Bratislava s.r.o.
Jilemnického 988/1
902 01 Pezinok

Bc. Anna Pilarčíková

Manažér
Telefón/Fax: +421 33 640 18 30
Mobil: +421 905 878 829

Vážení zákazníci, katalógy a vzorky výrobkov poštou nezasielame, radi vás však informujeme o najbližšej predajni, kde vám materiály poskytnú a odporučia vhodné prípravky. Prejsť na zoznam predajní.